De politiske diskussioner

I Danmark er det hverdag at der bliver stillet politiske spørgsmål mens svar bliver tilbage leveret. Dette fænomen fungere fantastisk men det er ikke altid at borgerne gider at deltage i debatterne. Derfor har vi valgt vores repræsentanter til folketingsvalget, som skal fremføre vores holdninger. For tiden bliver der diskuteret topskat enormt, meget og det er et meget centralt begreb for vores import samt eksport. Succesfulde virksomheder vil måske have tendens til at outsource deres produkter, fordi skatten er for høj i hjemlandet. Der er for eksempel oprettet en ny virksomhed, som sælger Labelvand og hvis den virksomhed opnår kæmpe succes vil den måske hellere være bosat i et land som Lichenstein, hvor skatten er minimal. Niveauet for topskat er steget år for år de seneste seks år, hvilket er problematisk, da personer med høj personlig indkomst ikke får den ekstra motivation til ekstra arbejde ekstra, hvilket jævnfør Lafferkurven dermed bevirker, at staten bliver fattigere. Det skal imidlertid siges, at topskatten formentligt ikke vil stige de kommende år, eftersom den danske regering har vedtaget et skattestop. Liberale partier er meget villige til endda at sænke topskatten, da de mener, at dette vil sætte mere gang i økonomien. Tidligere skatteminister Kristian Jensen (V) udtalte tilbage i 2006, at topskatten er blevet så høj, at selv den almindelige dansker med en gennemsnitlig løn  betaler nu topskat (2006).                                                       .

Lighed i Danmark

Ville man skære  i topskatten, ville der blive større efterspørgsel efter arbejde, og dermed ville der komme flere penge i omløb. Dette ville formentligt medføre en større økonomisk ulighed i Danmark, som vi eller har ikke har haft tradition for at have. Det liberal parti, Venstre ser positivt på større ulighed, da de vil give frie tøjler til de rige i landet. Socialdemokratiets holdning er ikke overraskende en helt anden: Partiet går ind for social og økonomisk lighed og hæves loftet for indbetaling af topskat, vil det give mere til offentlige ydelser til de svage i samfundet i form af sygedagpenge, kontanthjælp osv. Socialdemokratiet siger jo også, at ”de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs”. Man kan mod dette argumentere, at disse argumenter fra socialdemokraterne netop er årsagen til at landet økonomisk er dårligt stillet i disse år. At vi lader de højeste indkomster bære de største byder for at skabe bedre forhold for de laveste indkomster medfører meget logisk set økonomisk ligestilling.  Forsker peger imidlertid  på, at en skæring i topskatten ikke nødvendigvis vil skabe ulighed i Danmark. Ligheden kommer helt fra skolesystemet, regionalpilitik, arbejdsmarkets indretning, indirekte fra boligpolitik og mange andre forhold. I et land som Englang og USA er kulturen anderledes opbygget og flere folkeslag er samlet, samtidig med befolkningen udannelsesmæssigt og deres sociale baggrund er meget mere forskellig end herhjemme. Det er dog alment accepteret at i ihvert fald USA er der større social ulighed end i Danmark, hvilket kan illustrere nogle andre omkostninger end de rent økonomiske, når de sociale skel udviskes. Til fremhæver mange aktuelt Sverige som et land meget lig Danmark, hvor man med succes har reduceret skattebyrden, uden at det har resulteret i større social ulighed.

De politiske diskussionerDe politiske diskussioner

You may also like...

Skriv et svar